Biber- a Wëllefchersandacht 2021

Léif Biber- a Wëllefcherschef,

2021 fënnt erëm eng Biber- a Wëllefchersandacht statt, wann och an enger liicht aanerer Form.

All d’Infoen stinn am Bréif.

Umellde kennt der Iech mat folgendem Formulär:

  • Responsable Cheftaine/Chef

  • Umelldung

  • Please enter a number from 1 to 9.
  • Please enter a number from 1 to 5.